Zonder de onderstaande sponsoren (in alfabetische volgorde) was de bus niet gearriveerd:

 • ABN-AMRO
 • Autobedrijf Tjeerdsma
 • Bureau Wiertsema
 • Fonds Verstandelijk Gehandicapten
 • Fundatie van den Santheuvel,Sobbe
 • Janivo Stichting
 • Monuta Charity Fund
 • NSGK
 • Rabobank De Dollard
 • SNS Fonds Eemsmond
 • Stichting VSB Fonds
 • Vereniging Zwakzinnigenzorg Groningen

Stichting Woonzorg Winschoten

Wij streven allemaal hetzelfde doel na: een veilig, goed verzorgd onderkomen voor onze kinderen.

Locatie

P.C. Hooftlaan 2
9673 GW Winschoten
telefoon 0597 - 851 597

Onze Partners

Acantus Woongroep
Promens Care
Wiertsema Adviseurs