Lidmaatschap

Het is mogelijk om lid te worden van de Stichting Woonzorg Winschoten indien:
Men iemand wettelijk vertegenwoordigt (bij gerechtelijke uitspraak);

 • Die voldoet aan de omschreven doelgroep;
 • Men de zorg in wil kopen met een reeds toegekend persoonsgebonden budget;
 • Men de akkoordverklaring heeft getekend met betrekking tot de eerder genomen besluiten van de stichting.
 • De mentor/ bewindvoerder overlegt schriftelijke de diagnostische gegevens (door psycholoog/ pedagoog of psychiater opgesteld) en de indicatiestelling van het Centrum Indicatiestelling Zorg aan het Bestuur. Dit om te kunnen bepalen of iemand wel aan de omschreven doelgroep voldoet.
 1. De leden betalen lidmaatschapsgeld per kalenderjaar. Ieder jaar wordt het bedrag hiervoor vastgesteld.
 2. De wettelijke vertegenwoordiging is formeel geregeld bij de rechter. Wijzigingen met betrekking tot dit mentorschap en bewindvoering dienen, door de bewindvoerder/ mentor schriftelijk te worden aangemeld bij het secretariaat van de Stichting Woonzorg Winschoten voorzien van een kopie van de wijzigingen).
 3. Een kopie van bewindvoering en mentorschap dient bij het secretariaat te worden gedeponeerd. De bewindvoerder/mentor ondertekent, namens de bewoner:
  - het huurcontract
  - de zorgovereenkomst
  - de overeenkomt lidmaatschap SWW
  - de betalingsafspraken m.b.t persoonsgebonden budget
 4. Tevens draagt de bewindvoerder/mentor zorg voor het betalen van de lidmaatschapsgelden van de Stichting Woonzorg Winschoten.
 5. Alle bewindvoerders/ mentoren/ leden van de Stichting Woonzorg Winschoten ontvangen een exemplaar van de statuten van de Stichting Woonzorg Winschoten.