Onze Partners

Acantus woongroep
De Acantus groep is werkzaam in oost- en noord-Groningen. Zij verhuurt en beheert circa 15.500 woningen. Acantus richt zich ook op mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Samen met hen, hun vertegenwoordigers en zorginstellingen wordt het ontwerp voor nieuwbouw bepaald. Zo draagt Acantus haar steentje bij aan het zelfstanding kunnen wonen van verstandelijk gehandicapten mensen.

> Voor meer informatie: website Acantus woongroep


Promens Care
Promens Care biedt ondersteuning aan kinderen en volwassen met een beperking, en is er ook voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang.

Locatiehoofd: Maureen Breuklander
Coördinerend medewerker: Peter de Vries

> Voor meer informatie: website Promens Care


Wiertsema Adviseurs
Een onafhankelijk particulier adviesbureau voor mensen met een handicap, hun ouders of verzorgers. Gespecialiseerd in het Persoonsgebonden Budget (PgB).

> Voor meer informatie: website Wiertsema Adviseurs