Onze Partners

Acantus woongroep
De Acantus groep is werkzaam in oost- en noord-Groningen. Zij verhuurt en beheert circa 13.000 woningen. Acantus richt zich ook op mensen die bijzondere zorg nodig hebben. Samen met hen, hun vertegenwoordigers en zorginstellingen wordt het ontwerp voor nieuwbouw bepaald. Zo draagt Acantus haar steentje bij aan het zelfstandig kunnen wonen van verstandelijk gehandicapten mensen.

> Voor meer informatie: website Acantus woongroep


COSIS
COSIS biedt ondersteuning aan onze doelgroep met hun verstandelijke en/of lichamelijke beperking en is er ook voor mensen die gebruik maken van de maatschappelijke opvang.

Locatiehoofd: Martine Stolp
Coördinerend medewerker: Peter de Vries

> Voor meer informatie: website COSIS


Adviseur: mevr. A. Wiertsema