Verklaring van begrippen

Indicatiestelling
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is door de overheid aangewezen als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Als iemand door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, heeft hij / zij recht op professionele zorg. Het recht op professionele zorg moet eerst worden beoordeeld; heeft iemand daar volgens de wet recht op. Dat heet indicatiestelling.
> Meer informatie: website CIZ.

Persoonsgebonden budget
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
> Meer informatie: Wmo