Verklaring van begrippen

Indicatiestelling
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) is door de overheid aangewezen als uitvoerder van de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Als iemand door ziekte, handicap of ouderdom afhankelijk wordt van anderen, heeft hij / zij recht op professionele zorg. Het recht op professionele zorg moet eerst worden beoordeeld; heeft iemand daar volgens de wet recht op. Dat heet indicatiestelling.
> Meer informatie: website CIZ...

Persoonsgebonden budget
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg, hulp en begeleiding kunt inkopen. U kiest zelf uw hulpverleners en begeleiders uit. Of u huurt een organisatie in, die in uw opdracht gaat werken.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
De Wmo draagt ertoe bij dat álle burgers kunnen participeren in de samenleving. De Wmo is van kracht sinds 1 januari 2007 en verving de Welzijnswet, de Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
> Meer informatie: website Rijksoverheid...

Zorgbehoefte niveau 4 (begeleid wonen)
Begeleiding op vaste afspraak. Maximaal 3 x per dag en indien nodig (op afroep) op initiatief van de bewoner. Tot maximaal 8 uur begeleiding per week. Enkele keren per jaar begeleiding op afspraak tot max. 12 uur per jaar. Max. 1 uur per week huishoudelijke ondersteuning. Gebruik van steunpunt op eigen initiatief en gestimuleerd door medewerker. 24-uurs bezetting in steunpunt + slaapwacht beschikbaar op afroep. Slaapwacht ook beschikbaar voor calamiteiten begeleid wonen. Mogelijkheid van telefonisch consult.

Zorgbehoefte niveau 3 (gestructureerd wonen)
Als begeleid wonen en bovendien: Begeleiding ook op initiatief van medewerker bijvoorbeeld toezicht op afgesproken momenten en bemoeienis na observatie medewerker. Max. 10 uur begeleiding per week en 3 uur huishoudelijke ondersteuning. Gezamenlijke activiteiten (warm eten etc.) 24-uurs bezetting, op afspraak, op afroep en op initiatief van medewerker, +60 jr. of ouder en/ of functioneel bejaard. Tijd voor verzorging en verpleging.