't Zuiderslot

In 2000 werd de Stichting Woonzorg Winschoten opgericht. Ouders met kinderen met een verstandelijk beperking vatten het plan op om voor hun kinderen een woonvorm te bouwen waarin 24 uurs zorg aanwezig is.

Na veel vergaderen en overleg werd er op 19 maart 2005 eindelijk de eerste officiële handeling verricht: de vlaggen van de Stichting Woonzorg Winschoten, Acantus en de gemeente Winschoten werden door de bewoners in top gehesen. Ook werd er door iedereen de naam geschreven op de eerste paal. Tijdens een gezellig samenzijn werd de officiële naam van de nieuwe woonvorm ('t Zuiderslot) onthuld door de bedenker van de naam, bewoonster Anneke Glazenborg.

Vanaf maart 2005 verliep de bouw voorspoedig. Er ontstond een prachtige woonvorm waarin ruimte is voor 24 bewoners. Iedere bewoner heeft een eigen appartement. Het geheel bestaat uit 3 woonlagen van 8 appartementen. Daarnaast is er op iedere woonlaag een gezamenlijke huiskamer: een ontmoetingsplaats en de gezamenlijke eetruimte voor de bewoners.

De bewoners huren het appartement van Acantus en betalen de huur van hun inkomen of uitkering. De technische installaties is aangelegd door Alberts en het zorgoproepsysteem is aangelegd door Borgtechniek. De bewoners hebben 24-uurs zorg, zij betalen deze zorg vanuit hun persoonsgebonden budget.

In 2005 werden de leden en bewoners vaak bij elkaar geroepen voor voorlichting en overleg. Het geheel verliep in een positieve sfeer. Iedereen is solidair met elkaar: we streven allemaal naar hetzelfde doel: een veilig, goed verzorgd onderkomen voor onze kinderen.

Tijdens het proces is de Stichting vanaf augustus 2003 op een fantastische manier ondersteund door Wiertsema Adviseurs uit Winsum. Zij verzorgden niet alleen de aanvragen voor Persoonsgebonden budget, maar stonden op een kundige manier het bestuur met raad en daad terzijde.

Begin maart 2006 hebben bewoners hun appartement in 't Zuiderslot betrokken. De officiële opening van het complex vond plaats op 31 maart 2006.