Stichting Woonzorg Winschoten

In het jaar 2000 werd de Stichting door ouders opgericht met als doel: het bieden van 24 uurs zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen ’t Zuiderslot en de mogelijkheid van ambulante zorg aan mensen die woonachtig zijn buiten ’t Zuiderslot.Tevens faciliteert SWW logeermogelijkheden binnen ’t Zuiderslot en de daarbij behorende begeleiding.

Op 4 februari 2006 zijn er 24 bewoners komen wonen op ‘t Zuiderslot. De naam is bedacht door één van onze bewoners. Ieder heeft z’n eigen appartement en met 8 bewoners hebben ze gezamenlijk een huiskamer met keuken en terras.

De bewoners huren hun appartement van wooncorporatie Acantus.

Het bestuur wordt ondersteund door een bestuursadviseur en een financieel adviseur.

Het bestuur bestaat uit 3 tot 5 personen, waarvan het merendeel ouder/bewindvoerder van een bewoner is. Als ouderinitiatief gaan we uit van: solidariteit en samenwerken.

De zorg wordt verleend door: Cosis(kracht van samen). U kunt donateur worden van de stichting. Daarvoor kunt U zich opgeven bij het secretariaat.

Via het contactformulier of per post: p.a. P.C. Hooftlaan 2, 9673 GW Winschoten.

Voor nadere informatie omtrent de Stichting: zie rubriek: informatie.