Stichting

Doelstelling
De Stichting heeft tot doel het aanbieden van 24 uurs zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen ’t Zuiderslot en biedt de mogelijkheid van ambulante zorg aan mensen die woonachtig zijn buiten ’t Zuiderslot. Tevens faciliteert de SWW logeermogelijkheid binnen ’t Zuiderslot met de daarbij behorende begeleiding.

Doelgroep
Mensen van 23 jaar of ouder, die een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg hebben verkregen op grond van hun verstandelijke of meervoudige beperking. Om de zorgbetaling mogelijk te maken/ houden moet er sprake zijn van een "24-uurs zorgvraag". (zorgbehoefte niveau 3-4).

Voor de duidelijkheid het betreft hier mensen die door hun verstandelijke beperking niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren of niet in staat zijn een eigen huishouding te voeren en hierin continue begeleiding behoeven.