Stichting

De Stichting Woonzorg Winschoten streeft een bepaalde doelstelling na voor een specifieke doelgroep.

Doelstelling
Het realiseren van een woonvoorziening voor 24 verstandelijk of meervoudig gehandicapten, met een indicatie afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) die tevens 24-uurs zorg nodig hebben (niveau 3-4).

Het doel hiervan is mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking, met succes en naar tevredenheid, te laten wonen in een omgeving van hun eigen keuze. De stichting probeert haar doel te verwezenlijken door het verkrijgen van woonruimte en het aantrekken van een zorgaanbieder.

Doelgroep
Mensen van 18 jaar of ouder, die een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg hebben verkregen op grond van hun verstandelijke of meervoudige beperking. Om de zorgbetaling mogelijk te maken/ houden moet er sprake zijn van een "24-uurs zorgvraag". (zorgbehoefte niveau 3-4).

Voor de duidelijkheid het betreft hier mensen die door hun verstandelijke beperking niet in staat zijn de regie over hun eigen leven te voeren of niet in staat zijn een eigen huishouding te voeren en hierin continue begeleiding behoeven.